Kontakta oss
Logga in
HandAid innehåller handträningsbilder framtagna för dig som arbetar med handrehabilitering. Programmet är tänkt att vara en hjälp att komponera individuella träningsprogram men kommer även att kunna fungera som ett bibliotek för standardprogram.

HandAid innehåller inga färdiga träningsprogram eller bilder riktade till specifika diagnosgrupper utan enbart handträningsbilder som kan sättas samman till riktade träningsprogram. Till varje bild följer en instruktiv text riktad till patienten om hur övningarna ska utföras men även en kort handledning till vårdgivaren med information om övningen och om hur den ska utföras. Instruktionen till patienten kan redigeras efter varje enskild patients behov. Den kan också helt utelämnas i de fall träningsprogrammet enbart ska innehålla bilder.

Bilderna är gjorda utifrån den position som patienten ser sina händer då övningen utförs. Alla bilder kan spegelvändas så att det blir den rätta handen som syns träna på bilden. Övningarna är indelade i olika kategorier efter vilken del av armen/handen som övningen i första hand omfattar. Bilder kan plockas från de olika kategorierna och sättas samman till program.

HandAid finns idag på engelska, svenska, finska, norska och danska. Klicka på "Se Demo" i menyn här på hemsidan för att se en demonstrationsfilm som visar programmet och dess funktioner.

Copyright © HandAid
contact@handaid.se